Aktualności - Wznowienie odwiedzin

Szanowni Państwo,
od dnia 25.03.2022 wznowimy dla Państwa możliwość odwiedzin naszych podopiecznych. Wznowienie ma charakter warunkowy i zostanie natychmiast wstrzymane w przypadku wykrycia w Centrum Covid-19
 Odwiedziny będą się odbywały codziennie w godzinach od 15.00 do 17.00

Zasady odwiedzin pacjentów w Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu.

  1. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać max. dwie osoby
  2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) co jest weryfikowane przez pracownika do tego wyznaczonego
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego zdezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego preparatem udostępnionym przez Centrum
  4. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
  5. Dzieciom do lat 16 zabrania się odwiedzania pacj. Centrum

 

Podczas trwania odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.


Osoby, które zdejmą maskę podczas odwiedzin nie zostaną więcej wpuszczone na teren Centrum !

Wspierają Nas