Witamy w Centrum Pomocy

Aktualności
5.05.2022 Zaproszenie
3.02.2022 Ważne
10.01.2022 Zakaz Odwiedzin
26.10.2021 Zakaz Odwiedzin
22.06.2021 Ważne
18.03.2021 Zakaz Odwiedzin
30.10.2020 Projekt
18.08.2020 Projekt
21.10.2020 Ważne !!!
31.07.2020 ZAKAZ ODWIEDZIN
6.12.2018 Mikołaj 2018
23.02.2017 Zimowe wyjścia
22.02.2017 Karnawał
21.01.2016 Mali goście
18.12.2015 Jasełka 2015
13.12.2015 Dni Otwarte
8.03.2015 Dzień kobiet
17.12.2013 Jasełka
12.10.2013r. Popłudniowy spacer
O Centrum

Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu świadczy usługi w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w zakresie : świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów objętych ubezpieczeniem społecznym na podstawie umowy z NFZ


Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego zostało powołane dekretem Przełożonej Generalnej z dnia 27.02.2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zadania Centrum wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym , chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.
więcej »
Historia

Siostry Boromeuszki pełnią swoją posługę w Zakładzie Ducha Świętego w Bytomiu już od 150 lat.

Pierwsze 3 siostry boromeuszki przybyły celem zaopiekowania się przebywającymi w zakładzie starszymi ludźmi. Zakład dysponował wówczas 24 miejscami a będąc własnością kościelną.

W trakcie swojej wieloletniej działalności Zaklad Ducha Świętego był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany, a także zmieniał swoje przeznaczenie i zakres działalności.


więcej »
Wspierają Nas