Witamy w Centrum Pomocy

Aktualności
O Centrum

Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu świadczy usługi w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w zakresie : świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów objętych ubezpieczeniem społecznym na podstawie umowy z NFZ


Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego zostało powołane dekretem Przełożonej Generalnej z dnia 27.02.2013 roku na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zadania Centrum wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym , chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.
więcej »
Historia

Siostry Boromeuszki pełnią swoją posługę w Zakładzie Ducha Świętego w Bytomiu już od 150 lat.

Pierwsze 3 siostry boromeuszki przybyły celem zaopiekowania się przebywającymi w zakładzie starszymi ludźmi. Zakład dysponował wówczas 24 miejscami a będąc własnością kościelną.

W trakcie swojej wieloletniej działalności Zaklad Ducha Świętego był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany, a także zmieniał swoje przeznaczenie i zakres działalności.


więcej »
Wspierają Nas