Aktualności - Miły gość

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt spotkać się z bardzo miłym gościem. 
Nasze pensjonariuszki odwiedził Św. Mikołaj, radości nie było końca ... 

Święty Mikołaj, biskup Miry (dzisiejsza Turcja), ze względu na przypisywane mu przez legendę uczynki (cały majątek rozdał biednym), został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okazałą brodą, często w infule i pastorałem, z workiem prezentów i pękiem rózeg w ręce, 6 grudnia (w rocznicę śmierci świętego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle słodycze), a niegrzecznym, na ostrzeżenie, rózgę.
Wspierają Nas