Usługi

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w obecnym kształcie istnieje od 1990 roku. Od tego czasu funkcjonuje jako Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej, którego celem jest objęcie opieką przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki.

Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej w 2011 roku ZOL został przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego czyli Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

W listopadzie 2013 roku na mocy dekretu przełożonej Generalnej zostaje utworzone Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu i od tego czasu ZOL w Bytomiu zostaje przedsiębiorstwem w nowoutworzonej strukturze.

Obecnie ZOL w Bytomiu funkcjonuje w oparciu o umowę zawartą z NFZ na świadczenie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Troska o podopiecznych, ich bezpieczeństwo i dobre warunki bytowe a także konieczność spełniania warunków określanych prawem dla tego typu zakładów wymuszała przeprowadzanie wielu prac remontowych.

Zakład jest dziś odnowiony i w pełni przystosowany do potrzeb przebywających tu pacjentów i pełnienia posługi miłosierdzia wobec ludzi starszych i chorych.

Nasi pacjenci przebywają w 2,3,4 i 5 osobowych pokojach wyposażonych w potrzebne meble, specjalistyczne łóżka i sprzęt ułatwiający pielęgnację oraz system przywoławczy. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor oraz nagłośnienie umożliwiające pacjentom leżącym uczestniczenie w mszy świętej z naszej kaplicy.

Pacjenci według indywidualnych potrzeb korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej a także zajęć z psychologiem i logopedą co pozwala na zachowanie sprawności intelektualnej oraz niweluje poczucie nudy. W tym samym celu organizowany jest bogaty program kulturalny w ramach, którego organizowane są wyjazdy na zawody sportowe, pikniki, spotkania z młodzieżą oraz uroczystości okolicznościowe takie jak urodziny czy imieniny.

Dokładamy wszelkich starań aby każdego traktować indywidualnie, z godnością, szacunkiem i empatią.
Wspierają Nas