Dla Pacjenta

Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego występuje się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego.

Do wniosku należy dołączyć:
 • wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (zał. nr 2)
 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL (do 40 pkt)
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (kserokopię aktualnej decyzji ZUS)
 • oświadczenie o braku zajęć komorniczych i niezaleganiu z płatnościami
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z MOPS-u lub o stopniu inwalidztwa lekarza orzecznika ZUS
 • Aktualne badania (14dni)
 • morfologia 

 • mocz – badanie ogólne
 • OB

 • kreatynina

 • Pacjenta należy wyposażyć w wyprawkę:
 • Dres bawełniany 2 kpl

 • spodnie dresowe 3 szt

 • koszulki bawełniane bez rękawów 4 szt

 • majtki 6 par

 • skarpetki 4 pary

 • rajstopy ciepłe lub getry 3 pary

 • rajstopy zwykłe 3 pary

 • sweter z długim rękawem 3 szt

 • bluzka bawełniana z krótkim rękawem 3 szt

 • bluzka bawełniana z długim rękawem 3 szt

 • piżama lub koszula nocna 3 szt

 • ręczniki 100x50 4 szt

 • ręcznik kąpielowy 1 szt

 • obuwie domowe 1 para

Wszystkie rzeczy powinny być nieużywane i podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna
 • zgoda sądu na umieszczenie w zakładzie


 POBIERZ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 


Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Bytomiu.

Przyjęcia odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. O przyjęciu decyduje Dyrektor Zakładu na podstawie skierowania lekarskiego i dokumentacji medycznej oraz w oparciu o opinie lekarza zakładowego. Okres oczekiwania na miejsce jest uzależniony od liczby oczekujących. Umowa zawarta z Śląskim Odziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania (atr. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Osoba przyjmowana zgłasza się w biurze, po wpisaniu do księgi głównej i założeniu indywidualnej dokumentacji pacjent jest kierowany na odpowiedni odcinek oddziału.

Opieką obejmujemy pacjentów objętych ubezpieczeniem społecznym na podstawie umowy z NFZ.

Nie przyjmujemy osób psychicznie chorych, z chorobą nowotworową oraz uzależnionych

Nie pobieramy opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Ustawa o prawach pacjenta oraz regulamin organizacyjny dostępny jest w biurze Centrum Pomocy.

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Centrum mgr Ewa Głódkowska w poniedziałki w godz. 12.00 - 17.00 w pozostałe dni tygodnia w godz. 10.00 - 15.00 ( po uprzednim umówieniu )

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym; określa odrębna umowa

Wspierają Nas