Aktualności - Wizyta Duszpasterska

Jak co roku w naszym Zakładzie odbyła się Duszpasterska wizyta kolędowa. Początek Nowego Roku to czas, w którym z wdzięcznością patrzymy na mijający rok i z nadzieją zerkamy ku przyszłości. Wizyta kapłana w naszym domu jest przestrzenią modlitwy, w której wspólnie dziękujemy za otrzymane łaski i prosimy o błogosławieństwo w Nowym Roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary, które gromadzi wszystkich naszych podopiecznych, personel oraz siostry boromeuszki.


Wspierają Nas