Aktualności - Wznowienie odwiedzin

Informujemy, że od dnia 10.05.2021 r. zostanie wznowiona możliwość odwiedzin naszych podopiecznych (z wyłączeniem dnia 25.06 w tym dniu nie będzie odwiedzin !) 
W związku z trwającą pandemią wizyty będą możliwe pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego co wiąże się z koniecznością zakupu środków ochrony osobistej (fartuch, rękawiczki, maska) w cenie 5 zł. za komplet. Odwiedziny będą się odbywały w godzinach od 15.00 do 17.30 bez konieczności telefonicznego umawiania się, tylko osoby dorosłe 

Jesteśmy przekonani, że możliwość spotkania się ze swoimi bliskimi wpłynie pozytywnie na naszych podopiecznych oczekujących na kontakt ze swoimi rodzinami. Jednocześnie dziękujemy za zrozumienie dotychczasowych działań i słowa wsparcia.
Wspierają Nas