Aktualności - procedura odwiedzin od 1.08.2021

 

Niniejszym zawiadamiam, że od 1.08.2021 będzie obowiązywała nowa procedura odwiedzin.

 

 

 

 

Procedura odwiedzin pacjentów w Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu na czas epidemii Covid – 19

 

Procedura została opracowana w celu minimalizacji ryzyka przeniesienia zakażenia SARS CoV – 2 na pacjentów przebywających w ZOL  na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19

 

O możliwości odwiedzania pacjentów decyduje Dyrektor Centrum przy uwzględnieniu: - bieżącej sytuacji epidemiologicznej w  podmiocie oraz na danym obszarze., możliwości  Centrum

Zasady odwiedzin są zróżnicowane w zależności od tego czy osoba odwiedzająca jest osobą zaszczepioną przeciw Covid- 19 lub jest ozdrowieńcem.

Na potrzeby niniejszych rekomendacji przyjmuje się, że:

1. Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki: — w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, — wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona;

2. Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby;

Zasady odwiedzin pacjentów w Centrum Pomocy pw. Ducha Św. w Bytomiu.

  1. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać max. dwie osoby
  2. Przed wejściem do budynku Centrum pracownik do tego wyznaczony zweryfikuje dokumenty świadczące o zaszczepieniu
  3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) co jest weryfikowane przez pracownika do tego wyznaczonego
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego zdezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego preparatem udostępnionym przez Centrum
  5. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego mieszkańca).
  6. W obecności pracownika osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia rekomendowanego ubioru ochronnego
  7. Dzieciom do lat 16 zabrania się odwiedzania pacj. Centrum

 

Dla osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców legitymujących się odpowiednim dokumentem konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos. (zakupionej w Centrum) - w cenie 0,5 zł.

Dla osób nie spełniających ww. wymogów konieczne jest stosowanie wzmożonego reżimu sanitarnego czyli ubranie fartucha ochronnego , rękawiczek jednorazowych oraz maseczki zasłaniającej usta i nos. (zakupionych w Centrum) - w cenie 7 zł.

 

8. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w Centrum podczas trwania odwiedzin – pod rygorem zakazu odwiedzin.

9. Po zakończeniu wizyty osoba odwiedzająca przed wyjściem, przy pomocy pracownika do tego wyznaczonego zdejmuje środki ochrony indywidualnej i wyrzuca do odpowiednio oznakowanych pojemników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspierają Nas